Andullation bygger på följande 5 biofysikaliska principer:

Ökad energi i cellen– stimulering av cellaktivitet har en positiv effekt på våra kroppar. Enkelt uttryckt: Mår cellen BRA så mår människan BRA!

Överlagring av smärtsignaler– andullationen ger möjliggör neurofysiologiskt och hormonell överlagring av smärtsignaler. Det innebär att de positiva signalerna är starkare än smärtsignalerna.

Stimulans av blodcirkulationen- en hälsosam blodcirkulation transporterar ut nödvändiga näringsämnen ut i vår kropp, samt transporterar slaggprodukter och ”avfall” till kroppens reningsverk, bland annat njurar och lever.

Igångsättande av avslappningsmekanismer- fysisk och mental avslappning. Andullation löser upp spänningar och skickar positiva signaler i nervsystemet.

Stimulering av lymfflödet- det lymfatiska systemetär en viktig del av immunförsvaret. Regelbunden stimulering främjar ett stabilt immunförsvar och en välfungerande ämnesomsättning.