Den som vill kan ansöka om planerad vård utomlands genom Försäkringskassan. Det finns tre sätt att gå tillväga på:

 • Ansök om ett förhandstillstånd (S2) för att få ett intyg att ta med dig.
 • Ansök om ett förhandsbesked och sedan ansöka om ersättning i efterhand.
 • Ansöka om ersättning i efterhand, utan att ha förhandstillstånd eller förhandsbesked.

Det är viktigt att ansöka i god tid innan du planerar din vård för att hinna få ett förhandsbesked. Räkna med två till tre månaders handläggningstid.

Vad innebär ett förhandstillstånd?

Förhandstillståndet är ett intyg som du tar med dig som gör att du bara betalar den patientavgift som gäller i vårdlandet. Du kan få ett förhandstillstånd om:

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige.
 • om vårdgivaren är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i vårdlandet och om de accepterar förhandstillståndet för just den vård du önskar.
 • om väntetiden i Sverige inte är medicinskt försvarbar med tanke på ditt aktuella hälsotillstånd och sjukdomens sannolika förlopp.
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.

När du har fått vården kan du också ansöka om ersättning för resa och logi samt merkostnader för medföljande. Du ansöker om förhandstillstånd på Försäkringskassans Mina Sidor.

Vad innebär ett förhandsbesked?

Ett förhandsbesked är ett besked om hur mycket pengar du kan få för vården och när du kan få den. Du får beskedet innan du åker och när du fått vården ansöker du om ersättning. Du kan få ett förhandsbesked om:

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige.
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.

Du kan aldrig få mer ersättning än vad vården hade kostat i Sverige eller än vad du har betalt för den. Du kan med förhandsbesked inte få ersättning för resa, logi, resekostnader eller patientavgift. Du ansöker om förhandsbesked på Försäkringskassans Mina Sidor.

Hur fungerar ersättning i efterhand?

Du kan få ersättning i efterhand även om du inte hade ett förhandstillstånd eller förhandsbesked. Du kan få ersättning i efterhand om:

 • du är försäkrad för vårdförmåner i Sverige.
 • vården du planerar att få skulle ha bekostats av det allmänna om du hade fått vården i Sverige.
 • vården ges av behörig hälso- och sjukvårdspersonal.
 • du har betalat mer än den patientavgift som gäller i vårdlandet.

Du kan få ersättning för både privat och offentlig vård.

Klimatvård genom Försäkringskassan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *